Syarat Pertandingan

KUIZ KEMERDEKAAN 2010

ANJURAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN

Syarat-syarat Penyertaan

• Terbuka kepada semua murid Tahap 2

• Kuiz bermula pada 08 Ogos 2010 dan tamat pada 28 Ogos 2010

• Peserta perlu menjawab kesemua dua puluh (20) soalan berbentuk objektif dan subjektif berkaitan Malaysia dan kemerdekaan serta satu soalan berbentuk pendapat (soalan nombor 20)

• Semua soalan disediakan dalam talian.Peserta dikehendaki membuka laman web http://kaunselingskj.blogspot.com.

• Jawapan yang telah lengkap boleh dihantar ke Bilik Bimbingan Dan Kaunseling .

• Hadiah akan diberi kepada lima peserta yang mendapat markah tertinggi.

• Sekiranya lebih dari lima peserta menjawab dengan tepat , pemenang akan dikira berdasarkan pendapat yang diberi.

• Keputusan pengadil adalah muktamad.